Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Valkyrian byggdes på spekulation av CG Pettersson och hade tidigare ett annat namn som CG skulle ha gett henne då hon ställdes ut på båtmässan i Kiel 1910, där hon vann årets skönhetspris. Ritningsnumret var 192 och hon byggdes på Nymans Verkstäder i Uppsala 1910 och sjösattes våren 1911 försedd med en 14 hkr Penta. Den förste ägaren Torsten Kroplien gav henne namnet Valkyrian efter Torstens fru som var operasångerska, namnet var inspirerat av Valkyrierittens opera av Richard Wagner. Valkyrians tidigare namnskylt förvarades i hennes ruff i många år innan den försvann spårlöst, enligt min farfar som då han berättade detta vid 90 års ålder ej längre kunde minnas båtens namn.

Kroplien ägde Valkyrian till 1911-12 då hon köptes osedd av min farfar Ivar Sundeman genom hans bror Uno Sundeman. Min farfar önskade sig egentligen en liten roddbåt med aktersnurra och blev chockad över storleken på båten, men fann snart att uti dess ruff fanns en flaska konjak och fyra glas med båtens namn på som ingått i köpet. Efter denna upptäckt blev det så mycket trefligare att ha båt. Farfar kallade allmänt Valkyrian för ”älskarinnan” och de fyra glasen finns kvar än idag, fastän konjaken är nyinköpt.

Efter krigsslutet 1946 övertog min far Sven Sundeman som 17-åring Valkyrian och såg till att hon kom att ligga hos Helge Nilsson som drev varv i Stenvik på Alnö vid Sundsvall där hon fick den bästa vård en båt kunde få. Den mest heroiska insatsen min far gjorde var att renskrapa hela rufftakets insida trären. Innertaket hade tidigare varit vitmålat. Under min fars tid kallades båten enkelt bara för ”Valkan”.

1993 övertog undertecknad, Jon Sundeman, Valkyrian och har lagt ned runt ca 5000 timmars renovering på henne. Mitt mål är att hålla henne i originalutförande och att hon ska vara i så bra skick som möjligt för kommande generationer. Själv kallar jag Valkyrian för ”Släktoket” och 2010 fyller hon 100 år.

Hans Kroplien, barnbarn till Torsten Kroplien, är en ofta återkommande gäst på Valkyrian. 2005 lämnade han åter Valkyrians skeppsur som 1912 tagits ur båten av Torsten Kroplien som minne vid försäljningen till min farfar. 2008 inköptes en Plymjolle som ser exakt ut som den jolle med namnet "Ajatuss" som 1912 följde med Valkyrian i original, och som min far sålde vidare 1958. Ingen vet givetvis, men den nyinköpta jollen är så lik den gamla att det mycket väl skulle kunna vara Ajatuss som återkommit efter en lång pilgrimsfärd på 50 år…

Valkyrian lämnade Gröndalsvarvet 2007, men är tillbaka under vintern 2010-11.

J Sundeman

Sjösättning 1911.

Valkyrians originaljolle, Ajatuss, 1958.

Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Webmäster: webmasterATskeppsmyran.se