Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Träbåtssällskapet Skeppsmyran, TSSM, bildades 1985
i syfte att verka för träbåtsvård och träbåtsport. Föreningen driver renoveringsvarv i historisk båtbyggarmiljö i det gamla Gröndalsvarvet i Stockholm.

Föreningens huvudfokus ligger på mindre sport-, fritids-
och arbetsbåtar i trä från de sista två seklen; vare sig de drivs med segel, motor eller ångmaskin.

Vid vårt varv har genom åren utförts både smärre och större renoveringsarbeten - från rigg och däck till bordläggning och kölplanka. Många riktigt gamla pärlor har kommit och gått genom åren, bl a flertalet plymbyggen från tidigt i förra seklet och sent i det förförra; Sassan (1914), Aziza (1894), Asta (1899) och Nora (1909) samt en och annan namnlös liten plymjolle förstås.

Till de riktigt gamla båtarna har också fogats ångslupen
Tyn, byggd som transport- och flottningsbåt 1890 och bogserbåten Torsten (1895) - som trots att den är en stålbåt renoverats vid vår brygga - samt plymsnäckan Sketch (1910) och den lilla kuttern Vanjara som troligen byggdes kring 1890. Utöver dessa gamla pärlor har givetvis hela 1900-talets båtbyggerikonst varit representerad under åren och även några smärre nybyggen har sett dagens ljus hos oss.

Ur internationellt perspektiv har Skandinavien länge varit en guldgruva avseende mängd bevarade gamla träbåtar, vartill särskilt vårt stränga klimat som kräver vinteruppläggning samt Östersjöns bräckta vatten har givit goda förutsättningar.

Vi skandinaver har ett särskilt kulturansvar i att vårda och bevara återstoden av denna historiska arbets- och fritidsbåtsflotta; en flotta som såvål speglar traditionellt båtbyggarhantverk som det sena 1800-talsborgerskapets sportsmannaanda och 1900-talsfolkhemmets fritidsbegrepp. De båda senare för sina epoker nya begrepp i historien och karakteristiska speglingar av sina respektive tidevarv.

Vid sidan av arbetet med våra egna båtar har vi också ett ansvar att ta hand om själva varvsbyggnaden. Genom åren har en fortlöpande renovering utförts under gemensamma arbetsdagar; bryggorna har renoverats; gistna varvsväggar har reparerats; plåttaket underhålls fortlöpande samt den gamla sliprälsen som successivt lagts ny. Många dryga arbetstimmar, helt och hållet på ideell medlemsbasis.

Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Sidan sjösatt 2001 03 03 - Uppdaterad 2009 02 13 - Webmäster: webmasterATskeppsmyran.se