Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

"Skithusviken" ett gammalt lokalt namn på viken vid Lövholmen, från luftballong 1898. Viken är kantad av odlingar och industri, kolsyre- och färgfabrikerna t.v. Den rektangulära parterren ut i vattnet t.h, tillhörde Gröndals gård/Lindudden och ligger idag delvis bevarad under grannen Gröndals Båtklubbs (GBK) klubbhus. Foto Oscar Halldin. Bilden publicerad i beskuret skick med tillstånd av Stockholms Stadsmuseum.

 

Skjulstaden i viken på 1910 - 20-talet. Gröndalsvarvet i mitten. Det brutna taket vid kajen till höger, tillhör Gröndals Ångbåtsbrygga. Bilden, som publiceras i beskuret skick med tillstånd av Stockholms Stadsmuseum, är en detalj ur en större bild från Bergsunds varv från tidigt 1920-tal eller sent 10-tal.

Klicka här för att se bilden obeskuren. Notera då timmerbrötarna i vattnet framför Ohlssons sågverk t.v. om kolsyrefabriken - det här är ett väldigt annorlunda Stockholm än den stad vi känner idag. Okänd fotograf.

 

Bygge av lottbåt för SSK vid Nya Varvet i Gröndal. Båten är troligtvis
SK 22:an Inga Lill, byggd 1925 parallellt med 22:an Tintomara som byggdes för Ekolns Segelsällskap. Ur Till Rors nr 10, 1925.

 

Den maritima miljön i Gröndal som den tedde sig under större delen av 1900-talets tidigare hälft. Längst ned till vänster Gröndalsvarvet med bryggor och mastkran, vid denna tid disponerat av Göta Segelsällskap. I mitten Hjalmar Janssons enorma varvsbyggnad. Bakom varven GBK's uppläggningsplats med klubbhus. Foto trol. Beckers industrifotograf 1954. Publicerad med tillstånd av Beckers företagsbibliotek.

I Seglarbladet 1919 skriver Henning Haglind: "Här är en fullkomlig fabrik för skärgårdskryssare. Det besynnerligaste är emellertid att det ej finnes en maskin. Allt göres för hand. Janssons verkstad är nog den största i Stockholm. Det är en otalig mängd yachter som byggts här."

Nedan ännu en bild från våren 1954. Nyrenoverade petterssonbåtar ligger förtöjda vid Janssons och m/s Shamrocks systerfartyg Jacoba passerar i sundet (tack Torsten Hagnéus för info om skutans identitet!). Notera hamnmiljön längs Reymersholmes strand i bakgrunden. Foto trol. Beckers industrifotograf 1954, bilden beskuren. Publicerad med tillstånd av Beckers företagsbibliotek.

 

Två gamla bryggbilder, från GSS-tiden. Någon
som vet något om årtal och vilka herrarna är?
Reymersholmes strand är fortfarande ett
industrilandskap på de här bilderna. 1960-tal?

 

"Jajamensan!" ...Och hon höll upp den emot himlen och hon fann att den var god.
Finsnickeri; vintergöra.

 

Alvas och Monikas eka, nybygge på varvet,
2000.

 

Sjösättning; vid slipspelet.

 

...och plums - Aziza åker i!

 

 

 

 

 

 

 

 

Visst, det kappseglas också.
Här med R6 S-38 "Topp",
en gammal TSSM-båt,
seglad av Staffan Persson
vid VM i Hangö.
1999.

 

Från en av våra litet mera loja hösteskadrar inåt Mälaren. T.h; Pilsnereka i marvatten.

 

Stockholmskväll med gaffelriggad yacht - s/y "Aziza" hissar segel.
Bergsund och Högalid i fonden.

 

En snipa dras på rullar genom varvet.

 

Sjösättning. 6 m R-jakten "Topp".

Varvskott & varvskatt

Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Sidan sjösatt 2001 03 03 - Uppdaterad 2013 10 13 - Webmäster: webmasterATskeppsmyran.se