Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Båttyp / Nr

Byggnadsår

l. ö. a

bredd

Ägare

Blekingeeka

1880-1900

6,67

2,17

Thomas Thempte

Helt i ek. Klänkad med handsmidd 5mm:s järnspik. Ej spunning i förstäv eller köl. Drevad med tjärat nöthår. Skrovet är två gånger hårdhänt renoverad och förvanskat. Motoriserad brutalt. Tre bottenstockar helt avsågade. Akterspegel fått stort hål för avgasrör och därmed väsentligt försvagad. åtgärder: 12 borddelar, förstäv, köl, akterspegel och sud skiftas ut. Nytt roder med befintligt som förebild. Felaktig mastbänk ersättes. Rigg saknas helt. Planeras få tillbaka originalutförande som på en blekingseka av denna storlek brukade vara spristor, fock, klyvare och topp. Skrovet har alltigenom ålderdomlig tekniska lösningar. Uppskattnings byggd mellan 1880-1900. Kölen förefaller något påbyggd akteröver och detta kommer att behållas vid kölbytet. Stävskena och rodermaljor återanvändes.

T Tempte

Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Webmäster: webmasterATskeppsmyran.se