Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

 

Namn

Båttyp

Byggnadsår

Konstruktör

l. ö. a

l. v. l.

Bredd

Deplacement

Segelyta

Nuv ägare

 

"Aziza"

Gaffelriggad jakt

1894

Axel Nygren

8,03

5,13

1,97

1700

32 kvm

-

Aziza beställdes av grosshandlare Edward Cederlund Jr 1893. Hon var förmodligen en av de första jakterna som 1894 lämnade det nybildade Stockholms Båtbyggeri AB vid Liljeholmen där August Plym var varvschef. Redan året därpå, 1895, bytte hon ägare. Grosshandlare Georg Tempelman kappseglade henne med framgång fram till år 1900 då ytterligare en grosshandlare kom att äga henne.

Under de sex år (1900 -1906) Hans Hansen seglade Aziza har inga kappseglingsresultat återfunnits. Dock fanns det planer på en ny rigg, då en riggritning daterad till 1903 hittats i Sjöhistoriskas arkiv. Otto Rooth (kontorschef / direktör) bytte under sina år som ägare (1906 -1918) namn på Aziza till Crysantemum. Mellan 1918 och 1934 är det en lucka i ägarlängden. Under Sjökapten Anders H. Edgrens år som ägare (1934 -1943) hette hon Anita, blev ruffad och försågs med marconirigg.

Direktör Emanuel Söderström (far till hovsångerskan Elizabeth Söderström) lät henne återfå sitt första namn. Aziza finns registrerad i KSSS fram till 1946. Även mellan 1946 - 1976 är det okänt vem/vilka som var ägare. När Ivar Johansson-Ahlvengren köpte Aziza 1976 hade hon legat på land i fem år på Vätö och han tror att den förre ägaren var chef på International. Under de elva år (1976 - 1987) i Ivar J-Ahlvengrens ägo fick Aziza ny ek i sitt aktersta parti.

Snickaren Mikael Sjögren sålde Aziza till Stefan Iwanowski och mig efter fem månader som ägare. Detta var den 29 maj 1987. Stefan och jag gjorde ett omfattande renoveringsarbete de två första åren då Aziza också fick ligga på land. Vi renskrapade in och utvändigt, oljade, bytte ut nästan alla knäckta träspant och ersatte de sönderrostade järnspanten med rostfria och dito röstjärn, kompletterade med minst en ny bottenstock i akterpartiet, bytte ett par bord. Vi utrustade henne med en gaffelrigg och segel enligt 1903 års ritning. Veteranbåtsfonden försåg oss med konsultation och hantverkshjälp i form av båtbyggare Tomas Larsson.

1989 seglade Aziza igen med gaffelrigg och deltog i segelbåtens dag på Riddarfjärden. Stefan gjorde det stora historiska efterforskningsarbetet på Aziza. 1992 köpte jag ut Stefan. Sedan dess har jag skrapat och lackat en del, gjort ett nytt roder, byggt en ny lättare rundhult, bytt kölplanka, en del kölbultar, en bit förstäv, knä i förstäven, några bottenstockar och några bord. Jag har gjort mycket själv, men hade inte klarat det utan mina vänner, Ola, Matias och Anders. Det har blivit mer jobba än segla, men en strapatsrik och oförglömlig ålandsseglats och några priser på Riddarfjärdsregattan har det blivit.

Aziza lämnade Gröndalsvarvet sommaren 2016.

E Wånggren

Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Webmäster: webmasterATskeppsmyran.se